به گزارش دنیای اقتصاد، امروز در بازار قیمت طلا همچون روز گذشته پایین آمد، دلار هم افت قیمت را تجربه کرد و در مقابل قیمت پوند بالا رفت. سکه بهار آزادی هم افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 18 تیر 98

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت هر اونس طلا شاهد کاهش ۰.۲۸ درصدی قیمت بوده است، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۳۹۹ (یک هزار و سیصد و نود و نه ) تومان رسیده بود، امروز – سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۰۹ جولای ۲۰۱۹ – به ۱,۳۹۵ (یک هزار و سیصد و نود و پنج ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۳۹۵-۰.۲۹امروز
۱,۳۹۹۰۰روز قبل
۱,۳۹۹-۱۸-۱.۳۲۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۲۸,۷۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۲۸,۷۰۰-۱,۲۰۰-۰.۲۸امروز
۴۲۹,۹۰۰-۲,۷۰۰-۰.۶۳روز قبل
۴۳۲,۶۰۰-۵,۴۰۰-۱.۲۵۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۵۷۳,۲۰۰ (پانصد و هفتاد و سه هزار و دویست ) تومان به ۵۷۱,۶۰۰ (پانصد و هفتاد و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۷۱,۶۰۰-۱,۶۰۰-۰.۲۸امروز
۵۷۳,۲۰۰-۳,۷۰۰-۰.۶۵روز قبل
۵۷۶,۹۰۰-۷,۰۰۰-۱.۲۲۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۸۵۷,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۵۷,۰۰۰-۲,۰۰۰-۰.۱۱امروز
۱,۸۵۹,۰۰۰-۱۵,۰۰۰-۰.۸۱روز قبل
۱,۸۷۴,۰۰۰-۲۳,۰۰۰-۱.۲۳۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

دلار، امروز به ۱۲,۷۵۰ (دوازده هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۷۵۰-۴۱-۰.۳۳امروز
۱۲,۷۹۱-۲۰۰-۱.۵۷روز قبل
۱۲,۹۹۱۵۱۰.۳۹۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۴,۶۴۰ (چهارده هزار و ششصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۴,۶۴۰-۵۳-۰.۳۷امروز
۱۴,۶۹۳-۲۵۷-۱.۷۵روز قبل
۱۴,۹۵۰۱۰۸۰.۷۲۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۶,۱۳۲ (شانزده هزار و یکصد و سی و دو ) تومان به ۱۶,۱۵۱ (شانزده هزار و یکصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۵۲۹ (سه هزار و پانصد و بیست و نه ) تومان، لاری گرجستان ۴,۴۱۵ (چهار هزار و چهارصد و پانزده ) تومان، لیر ترکیه ۲,۲۷۳ (دو هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان، دلار کانادا ۹,۸۷۲ (نه هزار و هشتصد و هفتاد و دو ) تومان، دلار استرالیا ۸,۹۹۰ (هشت هزار و نهصد و نود ) تومان، فرانک سوئیس ۱۳,۰۵۸ (سیزده هزار و پنجاه و هشت ) تومان، منات آذربایجان ۷,۶۲۳ (هفت هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان، روبل روسیه ۲۰۴ (دویست و چهار ) تومان، بات تایلند ۴۲۰ (چهارصد و بیست ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۱۳۰ (سه هزار و یکصد و سی ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۳۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴,۳۶۰,۰۰۰۵,۰۰۰۰.۱۱امروز
۴,۳۵۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰-۰.۳۵روز قبل
۴,۳۷۰,۰۰۰-۱۱,۰۰۰-۰.۲۶۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۵۲۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۵۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهارده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴,۵۱۴,۰۰۰-۲۵,۰۰۰-۰.۵۶امروز
۴,۵۳۹,۰۰۰-۴۶,۰۰۰-۱.۰۲روز قبل
۴,۵۸۵,۰۰۰-۶۱,۰۰۰-۱.۳۴۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۳۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۴۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۹۸۹,۰۰۰ (نهصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.